Friday, July 9, 2010

Kemunculan Tamadun

Bab 2 KEMUNCULAN TAMADUN

Jumaat, 9.7.2010

Pengertian.

1. Istilah tamadun berasal drpd perkataan Arab, iaitu Mudun, Madain dan Madana.

2. Madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan kota.

3. Ibnu Khaldun dlm karya Muqaddimah, menggunakan istilah seperti umran, tamaddun dan hadarah sebagai merujuk kpd tamadun.

4. Hadarah bermaksud cara hidup bagi sekumpulan bagi manusia yg hidup menetap di sesuatu lokasi tertentu yakni menetap di kawasan bandar.

5. Civilization bermaksud tamadum dlm bahasa inggeris.

Tamadun dari Perspektif Barat.

1. Tamadun ialah pencapaian lahiriah dan hal pentadbiran, undang2, kepercayaan agama, kesenian, pembandaran, sistem tulisan, dan adat resam.

2. Menurut Colin renfew, tiga ciri tamadun ialah kemunculan bandar, tempat ibadat dan sistem tulisan

3. Edward Taylor dlm karya The First Civilation; The Ac\rchaeology of Their Origin menegaskan bahawa tamadun bermula dgn penggunaan sistem tulisan.

4. Darcy Riberio menolak kerohanian dan menekan pembangunan lahiriah dalam proses pembentukan tamadun.

5.

Sarjana

Pandangan

Edward L.Farmer

Tamadun adalah unit budaya yg terbesar dlm organisasi manusia yg terdiri drpd perkongsian norma, sosisal, tradisi dan intisusi yg berterusan dari satu generasi ke generasi yg lain.

Arnold Toynbee

Tamadun merujuk kpd gaya pemikiran dan gaya kebudayaan yg melahirkan institusi politik, undang2, kesenian, kesusasteraan agama dan akhlak.

E.B Taylor

Tamadun ialah satu rangkaian rumit yg merangkumi aspek2 keilmuian, kepercayaan, keseian, nilai2 moral, perunangantradisi, bakat dan kebolehan yg dihasilkan masyarakat.

Will Durant

Tamadun ialah peraturan masyrakat yg dapat membantu meningkatkan pengeluaran kebudayaan dan ia merangkumi empat elemen, iaitu sumber ekonomi, sistem politik, tradisi moral dan kesenian.

Dapat dirumuskan tamadun wujud apabila dikaitkan dengan:

a) Penulisan

b) Undang-undang

c) Kesenian

d) Pembandaran

Tamadun dari Perpektif Islam.

1. Berasaskan 3 aspek iaitu tauhid, syariah, akhlak.

2. Merangkumi rohaniah dan lahiriah.

3. Syed Naquib al-Attas berpendapat pencapaian tahap tatatusila yg tinggi dan kebudayaan yg luhur sesebuah masyarakat.

4.

Sarjana

Pandangan

Ibnu Khaldun

Tamadun merujuk kpd kumpulan manusia yg tinggal menetap di sesuatu tempat seterusnya hidup maju dan berkembang.

Saiyid Qutb

Kemajuan yg dpt dicapai dalam sistem politik, sosial, pemerintahan, ekonomi dan kebudayaan yg berteraskan islam.

Malek bin Nabi

Tamadun tak berasakan rohaniah tidak akan bertahan lama.

Muhammad Rasyid Redha

Peningkatan unsur spritual akan mendorong kebangkitan fizikal.

Fakta Sejarah

J Ibn Khaldun merupakan seorang pemikir, sejarawan, dan ahli sosiologi islam yg terunggul. Nmana sebenar beliau ialah Abd. Al-Rahman Ibn Muhammad. Beliau dilahirkan di tubisia.

Memberikan sumbangan dlm penulisan. Karya beliau yg terunggul ialah Muqqadimmah. Dalam karya ini beliau menyatakan kehidupan di bandar merupakan kehidupan bertamadun.

J Wan Hasyim menyenaraikan 6 ciri manusia bertamadun;

1. Mejalani kehidupan di bandar

2. Menpunyai sistem pemerintahan dan kerajaan

3. Ada tulisan

4. Ada sistem perundangan

5. Kepercayaan dan agama

6. Wujud pengkhususan kerja

J Firaun Tuthmosis III menjalankan usaha utk mengindahkan taman bunga yg terletak di tengah bandar Karnak. Beliau mengimport pokok utk ditanam di taman tersebut.

2.2 Ciri-Ciri dan Faktor-Faktor Kemunculan Tamadun.

1. Edward taylor dan H. Morgan menegaskansistem tulisan merupakan ketiria pendang menlahirkan masyarakat bertamadun.

2. Gordon Childe menekankan kepentingan revolusi urban sebagai ciri masyarakat bertamadun.

3. Colin Renfew berpendapat ciri tamadun;

a) Kewujudan bandar

b) Tempat beribadat

c) Sistem tulisan

4. Darcy Riberio dlm buku The Civilized Society menyenaraikan;

a) Berakhirnya cara hidup nomad dgn penciptaan alat2 baru dlm pertanian.

b) Bermula penternakan dan pembahagian kerja berkumpulan.

c) Pertumbuhan kota dan negara,wujud status sosial, menggunakan sistem pengairan dlm pertanian,penggunaan peralatan tembaga dan gangsa dan wujud sistem tulisan, angka dan kalender.

d) Penggunaan sistem pengairan secara meluas.

e) Penciptaan berteknologi daripada besi, pengrluaran alat2 baru, perkapalan dan penggunaan wang siling utk memudahkan perdagangan.

f) Revolusi penternakan.

g) Revolusi perdagangan.

h) Revolusi teknologi

i) Revolusi industri.

5. Faktor-faktor masyarakat bertamadum;

J Petempatan kekal.

a) Petempatan awal terdiri daripada kampung2 yg didirikan berhampiran sungai.

b) Petempatan awal bermula di lembah Sungai Indus, Sungai Nil, Sungai Hwang ho, Sg Tigris, Sg Euprates.

c) Kampung2 in berkembang sebagai menjadi bandar2 yg berperanan sebagai pusat2 tamadun awal.

d) Kehidup menetap menlahirkan kehidupan yg sistematik dan teratur.

Pembandaran

a) Kemunculan bandar merupakan ciri masyarakat bertamadun

b) Pertambahan penduduk dan kemajuan dlm bidang ekonomi menyebabkan kampun2 berkembang menjadi bandar.

c) Bandar2 berperanan sebagai pusat kegiaatn ekonomi, pusat pentadbiran, pusat keagamaan, pendidikan dan perindustrian.

d) Contoh negara seperti Babylon, Kish, Nippur, Lagash, Uruk, Ur, Eridu, Assurdan mari di mesopotamia.

J Pengkhususan Kerja

a) Peningkatan dalam pengeluaran hasil pertanian menyebabkan berlaku pengkhususan kerja.

b) Masyarakat mula menjalankan kegiatan ekonomi seperti pertanian, pedagangan, pertukangan, dan pembuatan.

c) Telah menlahirkan golongan pedagang, artisan, petani, perniaga mengikut kepakaran masing2.

d) Terdpt masyarakat yg berkhimat sebagai anggota askar yg mempertahankan negara drpd musuh.

e) Pengkhususan kerja melahirkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi.

J Organisasi sosial

a) Pertambahan penduduk telah menlahirkan masyrakat yg komplek.

b) Sisrem sosiam dalam masyarakat tamadun awal berbentuk piramid.

c) Lapis paling atas terdiri drpd golongan bangsawan yg diketuai oleh raja.

d) Lapisan kedua ialah golongan pembesar yg terdiri drpd pendeta, kumpulan pentadbir dan golongan cendekiawan

e) Lapisan ketiga ialah golongan rakyat biasa yg bergiat dlm pertanian dan pedagangan.

f) Lapisan terakhir ialah golongan hamba.

J Bahasa dan Tulisan.

a) Tulisan memainkan peranan dlm sistem pentadbiran, menyimpan rekod aktiviti agama dan perdagangan.

b) Antara bahasa yg tertua ialah yunani dan sanskrit.

c) Sistem tulisan awal ialah hieroglif, cuneiform, ideogram.

d) Tulisan yg digunakan berbentuk gambar, simbol dan pepaku.

e) Antara peranan tulisan dan bahasa;

i)alat penyebarab ilmu pengetahuan.

ii)alat perhubungan sesebuah masyarakat.

iii)alat utk menyampaikan, menperkembangkan, dan mencatat idea.

J Sistem pemerintahan.

a) Diwujudkan untuk mengurus masyarakay yg lebih besar.

b) Dalam tamadun Mesir Purba, sistem pemerintahan diwujudkan utk menjalankan pentadbiran, menjaga keamanan dan menguruspengagihan makana di dlm negara.

c) Telah menlahirkan sistem perundangan yg menjamin keamanandlm sesebuah tamadun

d) Dalam tamadun awal, sistem beraja digunakan.

e) Pemenrintahan diterajui oleh raja dan dibantu oleh golongan bangsawan dan pengawai kerajaan.

J Kemajuan dalam Pertanian dan penternakan.

a) Masyarakat bertamdun menetap di sesuatu kawasan lembah sungai dan menjalankan aktiviti pertanian.

b) Kawasan lembah sungai yg subur serta kemudahan pengairan menyebabkan pendudk tamdun awl di lembah indus, hwng ho,sungai nil, tigris, euphrates menjalankan aktiviti pertanian.

c) Penduduk di lembah indus menjalankan aktiviti penanaman barli dan gandum.

d) Selain itu, mereka menlibatkan diri dlm kegiatan penternakan seperti lembu, kambing dan kerbau.

J Perdagangan.

a) Contoh masyarakan menjalankan aktivitu tersebut ialah di lembah indus, mesopotamia, dan mesir purba.

b) Telah menyebabkan munculnya golongan pedagang.

c) Pedagang di lembah indus berdagang dgn pedagang drpd msyrakat mesopotamia.

d) Ini dibuktikan dgn penemuan manik dan cap mohor pedagan Indus di sumeria.

J Agama dan Kepercayaan.

a) Kemunculan agama mempunyai pertalian yg rapat dgn adat istiadat dan cara hidup yg diamalkan oleh masyarakat tamadun awal.

b) Antara agaman masyrakat tamadun awal ialah politeiseme, animisme dan pemujaan roh nenek moyang.

c) Kepercayaan terhadap kuasa2 ghaib yg menguasai alam sekeliling telah menlahirkan kepercayaan animisme.

d) Secara evolusi, kepercayan animisme berkembang menjadi politeiseme yakni penyembahan lebih drpd satu tuhan.

e) Kepercayaan politeisme terdpt dalam tamadun seperti india, china, mesir dan mesopotamia.

f) Agama berkait rapat dgn pengiktirafan golongan pemerintah, organisasi sosial perkembangan ilmu pengetahuan, kesenian dan pembinan.

My first persentation

Our group;

Mohd Syawalludin

Hadi adli

Akmal

Timotty

gud luck for our presentation.!!!