Tuesday, August 9, 2011


"aku mampu menasihat orang berbuat baik, namun aku tak mampu membimbing diriku berbuat baik"

Tiada manusia yang sempurna di dunia ini, tetapi kita diberikan sesuatu kebolehan dan kebolehan tersebut hendak di manfaatkan ke arah kebaikkan. sebagai contoh kita mampu untuk menasihat orang untuk mendirikan solat, tidak bercakap bohong, tidak mencuri, tidak melakukan maksiat tetapi adakah kita tidak melakukan semua itu? memang menjadi fitrah manusia kerana hidup ini saling bergantungan dan berpasangan. oleh itu, salinglah menasihat orang agar dapat menjadi peringatan kepada individu yang lain, satu yang penting di sini kalau kita menlihat seseorang itu menasihat ramai orang itu tak bermakna dia maksum dan orang lain tidak boleh untuk menasihat atau memperbetulkan dia....